Kontakt

URO-MEDIC Szpital

ul. A.Krzywoń 4d
65-534 Zielona Góra

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 8:00 - 18:00

 

URO-MEDIC Poradnie Specjalistyczne

 Portadnia Chirurgiczna
Poradnia Urologiczna

Rejestracja online

Mapa dojazdowa do naszej Kliniki


Centrum Urologii

Pracownia Kruszenia Kamieni Nerkowych i Moczowych ESWL

PRACOWNIA KRUSZENIA KAMIENI MOCZOWYCH

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ubiegłego stulecia nastąpił ogromny rozwój metod zabiegowego leczenia kamicy dróg moczowych. Wcześniej kamienie z nerek i moczowodów można było usunąć jedynie operacyjnie.

Nowe metody postępowania zabiegowego w kamicy wprowadzono do praktyki klinicznej na przełomie lat 70 i 80. XX wieku. Obecnie u większości chorych wymagających usunięcia kamieni moczowych stosuje się tzw. metody małoinwazyjne - kruszenie kamieni falami uderzeniowymi ( ESWL ) oraz zabiegi endourologiczne ( PCNL i URS).

 

ESWL - prawdziwym przełomem w leczeniu kamicy było skonstruowanie w latach 1972 - 1980 przez zespół urologów i techników z Monachium pod kierownictwem Christiana Chaussy urządzenia do kruszenia kamieni moczowych falami uderzeniowymi wytwarzanymi poza organizmem pacjenta.

Metoda ta nazywana jest ESWL , rzadziej litotrypsją pozaustrojową .

ESWL stanowi skrót - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy.

 

Zabiegi ESWL przeprowadzane sa na urządzeniach zwanych litotryptorami. Generator litotryptora wytwarza wysokoenergetyczne fale uderzeniowe. Efekt kruszący fal uzyskiwany jest przez ich skupienie w miejscu , w którym znajduje się kamień ( nerka lub moczowód ) Wewnątrz kamienia poddanemu działaniu skupionych na nim fal dochodzi do dużych naprężeń, powodujących jego dezintegrację na drobne fragmenty.

Litotryptory dzielimy na : elektrohydrauliczne , piezoelektryczne, elektromagnetyczne w zależności od mechanizmu wytwarzania fali uderzeniowej.

 

Metoda wykonywania ESWL.

Pacjent zostaje ułożony na stole litotryptora w pozycji zapewniającej prawidłowy przebieg przez ciało fali uderzeniowej. Następuje ‘' namierzenie ‘'kamienia w stosunku do generatora fal tak, aby kamień znalazł się w ognisku skupienia fal. Ten etap zabiegu odbywa się pod kontrolą RTG lub USG i polega na przesuwaniu chorego ( kamienia) w stosunku do widocznego na ekranie aparatu RTG lub USG nieruchomego ogniska fal lub odwrotnie - ustawieniu generatora względem nieruchomo leżącego pacjenta.

Następnie wyzwala się serię fal uderzeniowych , których zadaniem jest rozbicie kamienia.

Liczba impulsów fali uderzeniowej niezbędnych do wywołania efektu dezintegracji zależy od wielkości i twardości kamienia. W czasie jednego zabiegu ESWL wyzwala się średnio 2-4 tys. impulsów.

W razie potrzeby , jeśli zamierzony efekt nie został osiągnięty, zabieg można powtórzyć.

Drobne fragmenty rozkruszonego kamienia są po zabiegu wydalane przez chorego na zewnątrz z moczem.

Wydalanie fragmentów kamienia po ESWL trwa rozmaicie długo, niekiedy nawet do kilkunastu tygodni.

W tym czasie może dojść do kolki nerkowej spowodowanej przemieszczaniem się odłamów kamienia przez moczowód.

Metoda ESWL zdominowała leczenie kamicy dróg moczowych i jest stosowana jako leczenie pierwszego rzutu w tym schorzeniu.

 

Ocena skuteczności zabiegów ESWL

Wiemy, że szansę na to , aby w wyniku ESWL nerka została całkowicie oczyszczona ze złogów maleją w miarę wzrostu masy kamienia ( > 2cm , kamica odlewowa, mnoga), położenia kamieni w grupie środkowych, a tym bardziej dolnych kielichów , w przypadku poszerzenia układu kielichowo - miedniczkowego, uchyłków,

nerki podkowiastej lub niekorzystnego składu chemicznego ( kamica cystynowa, mieszana : bruszyt/ hydroksyapatyt).

Metodę leczenia ESWL wybiera się ze względu na jej małą inwazyjność, powtarzalność, łatwą akceptację przez chorego , ale przede wszystkim dlatego , że wielokrotnie , wbrew teoretycznie mniejszym szansom , udaje się osiągnąć całkowite oczyszczenie nerki ze złogów.

Powyższe argumenty uzasadniają wybór ESWL jako pierwszej metody nawet w niesprzyjającej sytuacji klinicznej, ale jednocześnie zgodę na wyższy odsetek kamicy resztkowej.

W literaturze można znaleźć bardzo różne wskaźniki całkowitego oczyszczania nerki ze złogów:

dla Dorniera od 50-94%, dla Edapa od 40-80%, dla Wolfa 39-86% i dla Sonolita 51-93%.

 

Czynnikiem podstawowym , warunkującym powodzenie, jest przede wszystkim wielkość kwalifikowanych do leczenia kamieni , a w następnej kolejności ich lokalizacja.

 

Wpływ lokalizacji i wielkości złogu na wynik po ESWL

 

Lokalizacja odsetek nerek wolnych od złogów odsetek nerek wymagających więcej niż 1zabieg

 

0 - 10mm 11 - 20mm 21- 30mm

 

Miedniczka 78% 69% 58%

 

Górny kielich 70% 61% 54%

 

Środkowy kielich 72% 63% 42 %

 

Dolny kielich 72% 50% 25%

 

 

Podsumowanie :

Osiągnięcie pomyślnego wyniku zależne jest przede wszystkim od wielkości kamienia , a szansę na jego osiągnięcie maleją przy kamieniu pojedynczym większym od 20mm, kamieniach mnogich i odlewowych.

Czynnikami niekorzystnymi jest lokalizacja kamieni w dolnym biegunie nerki, wodonerczowo zmieniony układ kielichowo-miedniczkowy, współistnienie wad rozwojowych ( nerka podkowiasta, gąbczasta) oraz budowa chemiczna kamieni - cystynowe lub z bruszytu.

Obustronna kamica infekcyjna rokuje bardzo źle i w większości ośrodków nie jest kwalifikowana do leczenia ESWL.

Kamica moczowodowa - najgorsze wyniki uzyskuje się w leczeniu metodą ESWL w środkowym odcinku moczowodu - ok. 48%, lepsze w dolnym odcinku moczowodu ok. 57% i stosunkowo dobre w górnym odcinku moczowodu ok. 65%.

Mała inwazyjność metody , możliwość leczenia bez hospitalizacji i bez znieczulenia powodują, że ESWL staje się metodą pierwszego wyboru u wszystkich chorych bez manifestującego się klinicznie zakażenia moczu, u których udaje się namierzyć kamień. Powtórzenie w przypadku braku dezintegracji , umiejętne i w porę zastosowane zabiegi dodatkowe pozwalają osiągnąć sukces u wielu chorych z kamicą moczowodową.

powered by cti.eu - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

Kopiowanie i publikowanie materiałów bez zgody autora zabronione.
© 2024. All rights reserved.