Kontakt

URO-MEDIC Szpital

ul. A.Krzywoń 4d
65-534 Zielona Góra

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 8:00 - 18:00

 

URO-MEDIC Poradnie Specjalistyczne

 Portadnia Chirurgiczna
Poradnia Urologiczna

Rejestracja online

Mapa dojazdowa do naszej Kliniki


Centrum Urologii

RODO

RODO w Zakladzie Opieki Zdrowotnej "UROMEDIC"

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placowka przestrzega zasad okreglonych w RODO.

Pelna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej „UROMEDIC" z siedzibą w Zielonej Górze, Anieli Krzywoń 4D Nasze dane kontaktowe uromedic@uromedic.pl 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL I PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki to określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Podanie wszystkich danych przez pacjenta jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania gwiadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez nasza placówkę.

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania gwiadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

powered by cti.eu - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

Kopiowanie i publikowanie materiałów bez zgody autora zabronione.
© 2024. All rights reserved.