Kontakt

URO-MEDIC Szpital

ul. A.Krzywoń 4d
65-534 Zielona Góra

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 8:00 - 18:00

 

URO-MEDIC Poradnie Specjalistyczne

 Portadnia Chirurgiczna
Poradnia Urologiczna

Rejestracja online

Mapa dojazdowa do naszej Kliniki


Centrum Urologii

Nowości w naszej Klinice

2017-05-08
Nietrzymanie Moczu u kobiet leczenie Laserem frakcyjnym CO2 Beladona

powiększ

Beladona jest laserem COmającym zastosowanie w:

 

Ginekologia estetyczna

to zabiegi:

W ginekologii ze względu na specyficzne uwarunkowania morfologiczne pochwy (błony śluzowej) wymagany jest laser, emitujący tzw. podwójne impulsy światła - o odpowiednio opracowanym dwufazowym kształcie. Tylko takie działanie lasera gwarantuje  równowagę pomiędzy efektem punktowej ablacji a towarzyszącym mu efektem termicznym.

Typowe dermatochirurgiczne frakcyjne lasery COemitujące  wyłącznie pojedyncze, jednofazowe impulsy - zwykle o bardzo krótkim czasie trwania (tzw. ultrapuls), nie pozwalają na uzyskanie pożądanego efektu koagulacji tkanki pochwy przy jednocześnie odpowiednio głębokim jej odparowaniu.

Dwufazowy frakcyjny tryb pracy

 W trybie frakcyjnym laser wyposażony w skaner działa bezpośrednio na ścianki pochwy stymulując tkankę i kolagen do regeneracji.

                         

 

 

Beladona posiada tryb pracy W-PULSE, w którym emitowane są dwufazowe  impulsy światła, zoptymalizowane pod względem przebudowy kolagenu w błonie śluzowej pochwy.

 Właściwe parametry tak złożonego impulsu (moc szczytowa w każdej z faz, czas trwania faz oraz wzajemna proporcja pomiędzy nimi) są automatycznie ustawiane przez system. Jedynym parametrem wprowadzanym przez użytkownika jest energia, z jaką laser ma oddziaływać na tkankę

 

 

 

Zależnie od fazy impulsu, zmienia się moc i czas emisji światła, a zatem  uzyskiwany efekt tkankowy. I faza ma na celu odparowanie tkanki na określoną głębokość bez istotnej koagulacji. W tej fazie laser generuje impuls o bardzo dużej mocy i bardzo krótkim czasie trwania. II faza  polega na oddziaływaniu lasera przez dłuższą chwilę, z małą mocą. Skutkiem tego jest wytworzenie odpowiednio dużej strefy koagulacji wokół punktu oddziaływania, lecz bez zbytniego pogłębienia krateru utworzonego w pierwszej fazie trwania impulsu.

Zachowanie właściwej, precyzyjnie określonej proporcji pomiędzy punktową waporyzacją i koagulacją tkanki jest kluczowe dla uzyskania efektywnej przebudowy kolagenu w śluzówce bez brzemiennych w skutkach efektów ubocznych.

Zabieg rewitalizacji pochwy jest wykonywany w trybie frakcyjnym przy pomocy specjalnej końcówki endowaginalnej, którą wprowadza się do wnętrza pochwy.

Zabieg odmładzania sromu wykonuje się specjalną końcówką frakcyjną minimalizującą efekty uboczne.

 

 

 

Chirurgia 

Typowe wskazania w zakresie chirurgii ginekologicznej:

 

 Dermatologia estetyczna

 Typowe wskazania

 Ginekologia estetyczna

 

Procedura zabiegu ginekologiczngo laserem Beladona oraz przygotowania urządzenia do pracy jest uproszczona do minimum.

Po zamocowaniu aplikatora w uchwycie ramienia optycznego, wystarczy wprowadzić go do wnętrza pochwy i naświetlać śluzówkę na całym jej obwodzie, systematycznie wysuwając aplikator o około 1cm.

Zabieg w pochwie prowadzony jest bez znieczulenia. Jeśli planowane jest naświetlanie zewnętrznych narządów płciowych zalecane jest nałożenie na nie 20 minut przez zabiegiem kremu znieczulającego.

 

                                                            

                                                          Przed zabiegiem                                                      Po zabiegu

 

Zalecenia pozabiegowe

• pacjentka może wziąć prysznic następnego dnia po zabiegu

 • pacjentka może wziąć kąpiel 7 dni po zabiegu

• stosunek płciowy może być podjęty 7 dni po zabiegu Zalety zabiegu:

 

Chirurgia

Typowe wskazania w zakresie chirurgii ginekologicznej:

  Zalety zabiegu:

 

Dermatologia estetyczna

 

Typowe zastosowania

 

 

 

 

LECZENIE OPERACYJNE  

 

Kwalifikacji do rodzaju leczenia operacyjnego NTM dokonuje lekarz specjalista urolog  na podstawie rozmowy z pacjentem, badania chorej/chorego i wyników badań dodatkowych (w tym badania urodynamicznego ).

Potencjalnymi kandydatami do leczenia operacyjnego NTM są:

W chwili obecnej operacyjne leczenie NTM dotyczy prawie wyłącznie wysiłkowego NTM. Stosowanych jest wiele metod leczenia wysiłkowego NTM. Dla każdego chorego indywidualnie dobierana jest metoda operacyjna. W każdym przypadku planowanego leczenia operacyjnego zalecane jest kompleksowe badanie urodynamiczne . W wyborze metody leczniczej duże, lecz nie jedyne znaczenie ma typ nietrzymania moczu. Skuteczność najlepszych metod sięga 100% bezpośrednio po zabiegu, jednak z upływem czasu NTM może nawrócić. W przypadku najskuteczniejszych metod NTM (TVT, operacja Burcha, sling sztuczny zwieracz) nawraca u maksymalnie 15% chorych po 5 latach od operacji, co oznacza, że szansa na całkowite wyleczenie po 5 latach wynosi 85%.

Operacje stosowane w przypadku anatomicznego typu wysiłkowego NTM

Operacje stosowane w przypadku anatomicznego typu wysiłkowego NTM (wyłącznie kobiety), opierają się na zasadzie przywrócenia prawidłowego, wysokiego załonowego położenia połączenia cewkowo-pęcherzowego z jego stabilizacją. Do zabiegów tych zalicza się:

Operacje laparoskopowe

W technice laparoskopowej nie wykonuje się dużego cięcia a wprowadza się kilka (tu 3) rurek (trokarów) o średnicy 5-10mm. Przez jeden z nich wprowadzony jest instrument optyczny zwany laparoskopem, który dostarcza światło i za pomocą kamery przekazuje obraz na monitor telewizyjny. Przez pozostałe trokary wprowadza się cienkie, długie specjalne miniaturowe narzędzia. Aby wytworzyć miejsce do manipulacji narzędziami przestrzeń tę wypełnia się dwutlenkiem węgla.

Inne, nowe minimalnie inwazyjne techniki zabiegowe nie zostały dotychczas ocenione w dużych badaniach klinicznych, brak więc wiarygodnych danych dotyczących ich skuteczności i powikłań.

Operacje stosowane w przypadku NTM spowodowanego niedomogą zwieraczową to:

Leczenie NTM z parć

W leczeniu NTM z parć, leczenie chirurgiczne stosowane jest tylko w przypadkach niepowodzenia wszystkich metod leczenia zachowawczego. Jeśli pacjent ma mały pęcherz moczowy, można mu zaproponować operacyjne powiększenie pęcherza (np. przez przecięcie jego warstwy mięśniowej lub wykorzystując fragment jelita własnego). Ostatecznością jest tak zwane nadpęcherzowe odprowadzenie moczu to znaczy doprowadzenie do sytuacji, gdy mocz nie dociera do pęcherza i nie wycieka przez cewkę. Służy temu odcięcie moczowodów od pęcherza i wszczepienie ich do skóry poprzez fragment wyizolowanego jelita (operacja Brickera) .

Leczenie chirurgiczne NTM z przepełnienia

Leczenie chirurgiczne NTM z przepełnienia w przypadku występowania anatomicznej przeszkody podpęcherzowej polega na jej zniesieniu. U mężczyzn może to być operacja przerostu lub raka prostaty czy zwężenia cewki moczowej, u kobiet operacja cystocele czy wypadania narządu rodnego lub uwolnienie cewki moczowej ze zrostów (uretroliza) powstałych po uprzednio przebytej operacji.

Neuromodulacja

Neuromodulacja polega na stymulacji prądem elektrycznym nerwów unerwiających pęcherz moczowy. Dzięki temu dochodzi do zablokowania impulsów nerwowych wywołujących skurcze pęcherza. Wiąże się z koniecznością wszczepienia specjalnych elektrod do rdzenia kręgowego. Jest stosowana u pacjentów, u których inne metody leczenia zawiodły. W Polsce neuromodulacja nie jest stosowana.

 Botox w Urologii 

 Nietrzymanie moczu w wyniku nadaktywność wypieracza jest poważnym obciążeniem dla pacjenta, wpływającym na jakość jego życia. Tradycyjnie są leczeni preparatami antycholinergicznymi, choć spotykamy znaczącą liczbę leczonych bądź bez skutku lub wskutek objawów ubocznych, wykazujących nietolerancję wobec tych preparatów, objawiającą się skutkami ubocznymi. Ostatnie osiągnięcia na tym polu doprowadziły do nowych opcji leczniczych, obejmujących toksynę botulinową u pacjentów opornych na leczenie w pierwszej linii.

Toksyna botulinowa, jedna z najbardziej trujących substancji znanych ludziom, jest neurotoksyną produkowaną przez Clostridium botulinum. Wprawdzie wstrzyknięcia do zwieracza zewnętrznego cewki w trakcie leczenia dyssynergizmu wypieraczowo-zwieraczowego są z powodzeniem stosowane od kilku lat, to ostatnio zastosowanie jej rozszerzono, obejmując zaburzenia mikcji typu dysfunkcji. Iniekcje toksyny botulinowej do ściany pęcherza (wypieracza) u pacjentów z nadaktywnością wypieracza i objawami nadaktywnego pęcherza (OAB) doprowadzały do znaczącego zwiększenia średniej pojemności cystometrycznej, podatności i redukcję maksymalnego ciśnienia wypieracza. Subiektywna i obiektywna ocena u tych chorych wykazuje znaczącą poprawę, utrzymującą się przez okres 9-12 miesięcy. Powtórzone iniekcje utrzymyją korzystny wynik.

Oprócz blokowania skurczów toksyna botulinowa działa przeciwbólowo. Wykazano także jej działanie na drogi dośrodkowe, prawdopodobnie przez blokowanie uwalniania neurotransmiterów z obwodowych neuronów dośrodkowych w pęcherzu (z licznych receptorów waniloidowych, purynoergicznych typu P2X, neurokinin i receptorów NGF).

Badania doświadczalne na modelach zwierzęcych, jak i wyniki prób klinicznych dowiodły, że toksyna botulinowa, hamując wydzielanie neurotransmiterów w zakończeniach odśrodkowych i dośrodkowych, być może znajdzie zastosowanie w leczeniu parć naglących z (lub bez) niekontrolowanymi skurczami wypieracza, jak i bólów pęcherzowych. Blokując drogę dośrodkową ogranicza lub znosi ból i odczucie parcia, a blokując drogę odśrodkową hamuje skurcz wypieracza

 Pracownia Urodynamikii

Badanie urodynamiczne jest czynnościowym badaniem dolnych dróg moczowych. Pozwala określić rodzaj występujących nieprawidłowości. Wykonujemy je u pacjentów, którzy mają trudności w opróżnieniu pęcherza albo trudności w utrzymaniu moczu.

Na podstawie badania urodynamicznego można określić przyczynę nietrzymania moczu (nadaktywność wypieracza? przyczyny zwieraczowe? niestabilność cewki moczowej? przeszkoda podpęcherzowa?). Badanie to pomaga również rozpoznać czynnościową przeszkodę w odpływie moczu. Z badania tego korzystają urolodzy, ginekolodzy, pediatrzy, chirurdzy i coraz częściej neurolodzy.

 

Każde badanie rozpoczyna się oddaniem moczu do specjalnego urządzenia, co nazywamy uroflowmetrią, lub przepływem cewkowym. Kolejnym etapem jest cystometria, w czasie której badana jest faza wypełniania pęcherza. Określa się czucie w pęcherzu, jego pojemność i podatność ścian. Obserwuje się, czy nie ma niekontrolowanych skurczów wypieracza, czy ciśnienia w pęcherzu są bezpieczne i przy jakich ciśnieniach w pęcherzu następuje wyciek moczu.

W profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej określa się ciśnienia zamknięcia w cewce i długość czynnościową cewki.

Końcowym etapem badania urodynamicznego jest uroflowmetria z jednoczesnym pomiarem ciśnień w pęcherzu. Badanie to jest kluczowe w określeniu stopnia przeszkody podpęcherzowej.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

powrót

powered by cti.eu - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

Kopiowanie i publikowanie materiałów bez zgody autora zabronione.
© 2024. All rights reserved.